Na pięknym Powiślu – śladami innych kultur

Powiśle Dolne, bo o nim dzisiaj mowa, to region obejmujący powiaty sztumski i  kwidzyński oraz część powiatów malborskiego i iławskiego. Jego zachodnią granicę stanowi Wisła, wschodnią Mazury, północną Żuławy, a południową - Ziemia Chełmińska. W dawnych czasach rejon ten zamieszkiwały plemiona pruskie, od średniowiecza podlegał stałej kolonizacji, osiedlano tutaj mieszkańców Niderlandów i Fryzji, a także… Continue reading Na pięknym Powiślu – śladami innych kultur